Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa

Ofta möter hyresvärden psykisk ohälsa i ett tidigt skede, många gånger innan personen söker vård för sin ohälsa. Det kan handla om någon som blir psykotisk och börjar bete sig oförståeligt och kanske störande, det kan vara någon som har ett samlande som skapar problem, eller någon annat psykiskt symptom som skapar problem med boendet.

Utbildningen, ger ökad kunskap att känna igen symptom och stöd i att möta människor med psykisk ohälsa. Under dagen får deltagarna lyssna på en personlig berättelse om att leva med och återhämta sig ifrån psykisk sjukdom.

Ur innehållet

Hur märker man att någon har en psykisk sjukdom?
  • Vad är psykisk sjukdom?
  • Vanliga symptom och konsekvenser.
 Att ta kontakt. Konkreta tips i bemötande
  • Första samtalet.
  • Konfliktlösning
  • Att tala någon som är självmordsnära
  • Samhällets vård och stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar

En berättelse av en person med egen erfarenhet som berättar om sin egen resa med psykisk ohälsa och vad som har varit viktigt gällande bemötande från omgivningen.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till anställda i bostadsbolag som kommer i kontakt med hyresgäster.

Utbildningens längd

Utbildningen finns på 1 dag.

Utbildare

Kursledare från RSMH-utbildning med lång erfarenhet i att leda grupper inom området. RSMH-utbildning har alltid 2 kursledare som är ansvariga för kursdagen.

Hålltider

09:00 Samling, presentation och kursstart
10.00 Kaffe
12.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

RSMH-utbildning har ett par gånger om åren haft ett återkommande samarbete med SABO centralt.

För prisförfrågan & bokning

Utbildningsadministratör RSMH-utbildning
Jouanita Törnström
jouanita.tornstrom@rsmh.se