Anhörigstöd

Många anhöriga till personer med psykisk ohälsa ägnar ofta mycket tid och kraft till att stödja sin närstående. Detta viktiga men ofta osynliga arbete behöver värdesättas och stödjas för att den anhörige skall orka med och själv kunna leva ett gott liv. När anhöriga får avlastning, kunskap, vägledning och stöd i sin roll kan det stöd de ger till sin närstående utgöra ett av de allra viktigaste bidragen till personens återhämning. När dessa stödjande förutsättningar från omgivningen finns vittnar många anhöriga också om att det också finns positiva och berikande aspekter för dem själva i arbetet med att stödja sin närstående.

Sedan 1 juli 2009 har kommunerna fått ett tydligt ansvar för att stödja anhöriga. Man har sett att alla insatser som syftar till att underlätta anhörigas situation är goda investeringar, dels ekonomiskt, dels när det gäller att minska personligt lidande både för de anhöriga och för den som är sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Syftet

Kursen förmedlar vägledning och kunskap för att deltagaren ska få verktyg att kunna ge vägledning, kunskap och stöd vidare.

Ur innehållet

  • Vad hindrar och vad stödjer återhämtning
  • Olika sätt att stödja på
  • Min roll som anhörig
  • Expressed emotions
  • Förhållningssätt och tips vid olika diagnoser/symptom
  • Om att kunna behålla ett gott och hälsosamt liv som anhörig

Målgrupp

Denna kurs riktar sig både till anhöriga och till personer som möter/stödjer anhöriga i sitt arbete.  Målgruppen kan även vara anhöriga och brukare tillsammans.

Utbildningens längd

Utbildningen kan läggas på 3 timmar x2 tillfällen.

Utbildare

Kursledare från RSMH-utbildning med lång erfarenhet i att leda grupper inom området. RSMH-utbildning har alltid 2 kursledare som är ansvariga för kurstillfällena.

För prisförfrågan & bokning

Utbildningsadministratör RSMH-utbildning
Jouanita Törnström
jouanita.tornstrom@rsmh.se