Vår pedagogik

RSMH Utbildning månar om en god lärandemiljö. I alla våra utbildningar är deltagarna aktiva. Olika övningar och diskussioner är återkommande inslag i alla utbildningsdagar. Därför har vi funnit att mellan 15 och 22 deltagare är en bra gruppstorlek för våra kurser.

I alla kurser är finns någon ur kursledningen med som berättar utifrån sina erfarenheter om att bli bemött inom psykiatri och socialtjänst samt sina erfarenheter av att återhämta sig från psykisk sjukdom.

I bemötandeutbildningen använder vi oss av Forumspel, ett slags rollspel där kursdeltagarna får träna sig i att förändra situationer som har dåliga förutsättningar. Trots att de allra flesta säger att de inte gilla rollspel så är forumspelen ett av våra mest uppskattade moment.

RSMH-kunskap

I RSMH finns en unik kombination av kunskap som har vuxit fram ur:

  • enskilda brukares egna erfarenheter,
  • många brukares samlade erfarenheter,
  • forskningsresultat och kunskap från olika projekt inom RSMH

I våra utbildningar kombineras RSMH-kunskapen med annan forskning samt med kursdeltagarnas egna erfarenheter.