Studier – En viktig del av RSMH

Foto RSMHutbildning kurs-snävt beskurenUtbildning är tillsammans med opinionsbildning och kamratstöd en av RSMH:s viktigaste verksamheter. Genom att utbilda arbetsplatser och medlemmarna kan vi motverka fördomar kring psykisk ohälsa och förbättra återhämtningen.

RSMH Utbildning erbjuder utbildning både för arbetsplatser och personal som vill lära sig mer om psykisk ohälsa och hälsa. RSMH Utbildning har lång erfarenhet av att utbilda personal inom kommun, landsting och andra verksamheter. Deras mest efterfrågade kurser är Bättre bemötande och Återhämtningsinriktat arbete.

Medlemmar i RSMH kan gå de många studier som genomförs av lokalföreningar, distrikt och förbund. Vill läsa mer om våra studier för medlemmar? Gå in under fliken Lokalföreningar