Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Temadagar

När du blir medlem inom RSMH och är mellan 15-29 år så har du möjlighet att delta på alla våra läger och temadagar för unga som har psykisk ohälsa. Vi står då för planerad mat, boende, resa och aktiviteter.

Temadagarna och lägren kommer genomföras under hela år 2020. Om lägren att inte genomförs på den ort där du bor får du givetvis delta ändå, så länge du är medlem. Våra temadagar  går ut på att förmedla kunskap till våra unga medlemmar om ämnen som berör dem. Vi kommer ta in gästföreläsare som berättar kring det aktuella ämnet samt ger tips och råd hur man kan komma runt olika utmaningar i ämnet. Du som är ung medlem har inflytande över vilka ämnen som kommer att behandlas. Ämnen som hittills har önskats är: självskadebeteende, självmordstankar, stresshantering, försäljning av sex och droger, självmedicinering, självförsvarskurs, rättigheter i samhället etc.

Du som som medlem får gärna gå med i vår FB-grupp VILJA NATIONELLT där unga medlemmar som är intresserad av dessa aktiviteter samlats. Här uppdateras även infon om läger och temadagar. De ämnen som majoriteten önskar kommer vi försöka erbjuda i så lång utsträckning som möjligt.

Information om deltagande på temadagar

Alla våra temadagar är drogfria. Gruppens behov är överordnad de individuella behoven. Detta innebär att alla som följer med på temadagar ska känna att de kan vara delaktiga och ha inflytande. Detta inkluderar att du som följer med kan behöva bo med någon du inte känner. Dessa regler är till för allas säkerhet och att alla ska trivas på våra temadagar.

självförtroendeungarsmh

Temadagar "Självkänsla och självförtroende" i Stockholm

Mellan den 18-20 september bjuder vi in dig som är mellan 15-29 år, till temadag ”  Självkänsla och självförtroende”. Vi kommer fokusera på hur du kan öka ditt självförtroende och självkänsla i olika situationer.

I samband med denna temahelg så bjuder vi dig som ung medlem på en specialföreläsning med författaren och polisen Simon Häggström. Simon har under lång tid jobbat med att förebygga prostitution och människohandel där han vittnat om unga som både säljer- och köper sex. Flera rapporter har på senare tid visat att unga kan hamna i försäljning av sex av olika skäl. Några av dom är exempelvis tidigare sexuella övergrepp, självdestruktivt beteende samt tomhetskänslor. Att må dåligt kan även vara en av flera orsaker till att unga köper sex.

Förutom det kommer vi äta god mat, lära känna varandra och sova över på Aparthotel Telefonplan. Vi avslutar temadagarna tillsammans så att alla kommer med sina förbindelser hem.

Kommentarer från lägerdeltagare

”Jätteglad att jag gick med & följde med på resan!”

”Det har varit roligt! Helgen har gått alldeles för fort”

Tidigare temadagar

Temadag ”Strategier för god hälsa” i  Sundsvall genomfördes den 29 mars. Vi gjorde lära känna övningar för att gruppen skulle känna sig trygg som följdes av en gemensam lunch. Vi lyssnade även på gästförläsaren Christine Nivung, KBT-konsult från Sundsvall som pratade om hur man kan känna dig ”good enough”. Vi fick mer kunskap kring  vårt beteende och tankemönster samt fick strategier för att hantera oro och stress. KBT står för kognitiv beteendeterapi vilket är en metod där personen tränar att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykiska problem.

Bli medlem

För att bli medlem gör du så här:

Swisha 100 kr till 1234 00 23 90

Meddelande: ”Vilja nationellt + förnamn + efternamn”