Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Klimatpsykologens bästa råd för att hantera klimatångest

Nästan dagligdags matas vi med nyheter om bränder, översvämningar och ett smältande istäcke på Arktis. Klimatkrisen väcker känslor hos de allra flesta och frågor om hur vi bäst tacklar vår klimatångest. För en person som sedan tidigare lider av psykisk ohälsa kan situationen kännas extra svår att hantera.
– Då är det viktigt att ta hand om din psykiska hälsa, att sköta mat och sömn, men också att göra saker som du får energi av. Att agera för klimatet tillsammans med andra kan vara ett sätt att hantera klimatångesten, säger klimatpsykologen Kata Nylén

Nyligen presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin nya rapport som visar att den globala medeltemperaturen kommer att ha passerat 1,5 graders uppvärmning redan om 20 år. Situationen är allvarlig och många, världen över, delar en oro för klimatet. Klimatångest är ett samlingsbegrepp för alla typer av obehagliga känslor vi får när vi ställs inför verkligheten att vår planet håller på att gå sönder, om inte stora förändringar görs. Klimatångest är dock ingen psykiatrisk diagnos och den skiljer sig från annan ångest, bland annat eftersom det är en rädsla för ett verkligt hot som vi står inför

-Alla känner inte just ångest, utan klimatångest kan ta sig många olika uttryck såsom frustration, ilska, skuld och skam över att man kanske inte gör mer för att rädda jorden. Det kan handla om rädsla inför framtiden och kanske sorg över hur planeten mår. Det kan också vara alla de här känslorna på samma gång. Klimatångest är en fullt rimlig reaktion på ett reellt hot som vi står inför och kan i bästa fall uppmuntra oss till att agera för klimatet, säger klimatpsykologen Kata Nylén.

För en person som redan lider av psykisk ohälsa kan klimatångesten vara extra tuff. Det är vanligt att generaliserad ångest paras med oro för klimatet och det kan vara lätt att hamna i ältande och grubblande orosmönster. Dessutom kan en depression eller sociala fobier hindra en från att orka vara och agera tillsammans med andra, något som annars kan få just klimatångesten att bli mer hanterbar. Enligt Kata är det då extra viktigt att ta hand om sin psykiska hälsa, att sköta mat och sömn och att göra saker som man får energi av. Det är också viktigt att få känna att man har ett meningsfullt liv samtidigt som man bär på de här känslorna kring klimatkrisen, menar hon.  Samtidigt är hon en förkämpe för att hitta sammanhang för kollektiv handling, även när en mår psykiskt dåligt:

-Vi försöker utbilda de som jobbar med psykisk ohälsa till att uppmuntra ett kollektivt agerande. Vid exempelvis depressionsbehandlingar är det viktigt med beteendeaktivering och då kan en sak vara att uppmuntra personerna till att tillsammans med andra göra saker för klimatet och miljön. Det kan vara svårt i större grupper, men börja då med att gå samman med en kompis eller familjemedlem, säger hon och sök er till en organisation med ett bra miljöarbete.

Enligt Kata Nylén kan vi klara att minska klimatkrisens effekter om den får samma uppmärksamhet som coronapandemin och tilldelas mer ekonomiska styrmedel. Det var inte en tidningsartikel eller rapport som gjorde att smittspridningen minskade utan incitament att jobba hemifrån och regler gällande maxantal och öppettider på till exempel restauranger.

-Vi människor har en förmåga som kollektiv att agera solidariskt när makthavare kommunicerar på ett tydligt sätt vad vi måste göra och tilldelar styrmedel och pengar för att kunna göra förändringen, säger Kata Nylén.

Klimatpsykologens bästa råd

1. Tillåt känslorna att finnas
Tillåt dig själv att få känna de här känslorna av klimatångest. Var stolt över att du har förmågan att känna med naturen och med din omvärld.

2. Agera tillsammans med andra
Vad du än gör för klimatet gör det tillsammans med andra. Fokusera på storskalig förändring. En av anledningarna till att vi också ska agera tillsammans är att förutsättningarna ändras när vi påverkar tillsammans med andra. Då kan vi lägga energi och kraft på att uppnå de stora förändringar som faktiskt krävs.

3. Undvik att fokusera på individuella förändringar
En miss vi ofta gör är att vi fokuserar på individuella konsumtionsbeteenden. Det blir väldigt skuldtyngt och leder inte till tillräckligt stark effekt på klimatet utan föder känslor av ensamhet och hopplöshet. Det blir tungt när andra fortsätter äta kött, flyga eller struntar i sopsorteringen. Men om det hjälper dig ska du absolut göra dessa livsstilsförändringar, de förbereder oss för ett annat sätt att leva, med mindre fossila bränslen.

4. Du får ta paus
När det blir för mycket så tillåt dig att pausa klimatkrisen och att fylla på med positiva känslor skratt, dans eller vad just du behöver för att ladda batterierna. Undvik nyhetsflödet under ett par dagar, om du behöver det för att kunna återkomma med full kraft.