Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Killgrupper

Under hösten 2020 kommer vi starta upp killgrupper för män som har erfarenhet av psykisk ohälsa i åldrarna 15-29 år. Vi har sett ett behov att killar får träffas i grupp och prata om frågor som berör dom och som är en utmaning för en god psykisk hälsa. Destruktiva maskulinitetsnormer och den pågående machokulturen kan skapa hinder för killar att visa känslor och erfarenheter av psykisk ohälsa. Detta vill vi inom RSMH komma ifrån. Killgruppen kommer ledas av en professionell man.

Låter detta intressant? Kontakta gärna Malin Wigg som är ansvarig för RSMH:s ungdomssatsning, malin.wigg@rsmh.se