Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Kamratstöd och intressepolitik

Ibland blir vi ombedda att berätta om vår verksamhet. Vad är det som gör oss så bra och vad är det som särskiljer vår verksamhet?

Vår organisation och våra föreningar består ofta av människor med såväl egen erfarenhet av som intresse för frågor som rör psykisk och social ohälsa och hälsa. Detta tar våra lokalföreningar fasta på. Vi har alla ett gemensamt mål och det är att alla människor med psykisk ohälsa ska ha samma rättigheter som andra. Våra kunskaper och erfarenheter ska respekteras och tas tillvara i samhället.

Intressepolitiskt arbete

För att nå våra mål ägnar vi oss på alla nivåer åt intressepolitiskt arbete. Det innebär att vi arbetar för att förändra samhällets syn på psykisk hälsa och för att påverka hur vård och samhällsservice ser ut.

Riktlinjerna för organisationens intressepolitik beslutas vid den kongress som sker var fjärde år, under vilken representanter från alla landets lokalföreningar samlas. Vår intressepolitik finns till exempel beskriven i vårt principprogram.

Praktiskt sett sker vårt påverkansarbete på tre olika nivåer – centralt, på riksnivå gentemot statliga myndigheter, regionalt på distriktsnivå gentemot landsting och psykiatri, och lokalt på lokalnivå gentemot kommunerna. Alla nivåer är lika viktiga och samverkar för att vi ska kunna nå vårt mål.

Kamratstöd

Något som är speciellt för RSMH och som enbart sker på lokalföreningens nivå, är den kamratstödjande verksamheten.

I sin enklaste form innebär kamratstödet att medlemmarna samlas i föreningens lokaler och fikar och pratar om såväl bekymmer som glädjeämnen. I lokalföreningen kan man träffa människor med samma erfarenheter som en själv.

En viktig del av kamratstödet är också att stötta och hjälpa medmänniskor som råkat illa ut i vård eller socialtjänst med att klaga. Vissa medlemmar har mer kunskap om lagstiftning och om vad man kan ha rätt till inom olika samhällsområden, och kan då vara stöd och hjälp för den som behöver.

De övergripande målen med kamratstöd är att bryta isolering och ensamhet, att vända passivitet till aktivitet, att stärka självförtroendet och återge en människa hens initiativförmåga, och att ge människor ett meningsfullt liv och en positiv syn på tillvaron.

Uppsökande verksamhet

Att söka upp de medlemmar som inte vågar eller orkar gå till föreningens samlingsplats är också en viktig insats för föreningen. En del medlemmar kanske inte orkar eller vågar gå till föreningens lokaler. Kanske kan ni ringa till medlemmen, bjuda ner hen till en kopp kaffe i lokalen, eller bara visa att ni finns där och att medlemmen är välkommen om hen vill det.