Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Jimmie Trevett – Ny andre vice ordförande i Funktionsrätt

Härom dagen valdes Jimmie Trevett, vår tidigare förbundsordförande, till andre vice ordförande i Funktionsrätt Sverige​, en paraplyorganisation för personer med funktionsvariationer!

Där kommer han att fortsätta att driva på för att uppmärksamma de hinder som försvårar livet för personer med psykisk ohälsa, så att samhället kan anpassas så att det fungerar för alla.

Läs mer här!