Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Jenny Wetterling talar om rättspsykiatri i Radio Galen

Jenny Wetterling är ambulanssjuksköterska och nybliven ledamot i RSMH:s styrelse. Med Radio Galens programledare Jimmie Trevett och Jonas Bredford talar hon om rättspsykiatri och om RSMH:s roll i samhället.

Radio Galen är RSMH Lunds podcast och finns på Soundcloud. Hör avsnittet här.

Foto: Tidningen Revansch