Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Jämtland/Härjedalens län


RSMH Jämtland/Härjedalens läns distrikt

Lasarettsvägen 21
880 50 Backe
Tel: 0624-105 55
Mejl: rsmhfjallsjo@telia.com


RSMH Backe/Fjällsjö

Lasarettsvägen 21
880 50 Backe
Tel: 0624-105 55
Mejl: rsmhfjallsjo@telia.com
Webb: http://www.rsmhfjallsjo.se

RSMH Strömsund
c/o Malou Mattsson
Konvaljestigen 3

833 34 Strömsund
Tel: 070-694 23 26

RSMH Östersund/Gnistorna
c/o RSMH Jämtland/Härjedalens läns distrikt
Lasarettsvägen 21
880 50 Backe
Tel: 0624-105 55

Mejl: rsmhfjallsjo@telia.com