Utredningen för jämlik hälsa måste beakta psykisk ohälsa.

Personer med psykisk ohälsa riskerar att dö 15-20 år i förtid. RSMH driver just nu en kampanj för att öka medellivslängden och för att hälsan ska förbättras. Bland annat ställer vi krav på att regeringens kommission för Jämlik Hälsa tar upp detta i sitt arbete.

Läs RSMH:s debattartikel ur Dagens samhälle här!