Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

”Jag har gråtit när jag sett vilken misär patienterna lever i”

RSMH knyter an till den debatt som sjuksköterskan Nalin Pekgul, före detta riksdagsledamot S, startade på Expressen Debatt i helgen. Artikeln hade rubriken Jag har gråtit när jag sett vilken misär patienterna lever i.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) arbetar för att människor med social och psykisk ohälsa ska ha samma rättigheter som alla andra. Alla brukare ska kunna vara delaktiga i utformningen av sin egen vård och myndigheterna ska vara tillgängliga.

Vi vet att det idag finns stora brister i samhället; många människor får inte det stöd och den hjälp de behöver. Bristen på helhetssyn finns inom många olika områden. Därför är debatten om vad som blir nästa steg, 25 år efter den stora psykiatrireformen, oerhört viktig för många människor.

Expressen Debatt beskriver Nalin Pekgul den misär hon möter som sjuksköterska.

Målet måste vara att varje person, brukare och patient får det stöd som den behöver. RSMH driver kravet på Personligt ombud (PO).

PO riktar sig till personer 18 år och äldre med psykiska funktionsnedsättningar och betydande svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. Med helhetssyn och samordning kan förvärrade sociala och psykiska problem förebyggas, och svåra händelser som kan vara mycket påfrestande för den enskilde kan undvikas.

Förutom den stora betydelse det personliga ombudet har för den enskilde är det samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på personliga ombud.

Några fler steg på vägen som RSMH ser är nödvändiga är:

  • Brukarmakt på riktigt
  • Vård under samma tak
  • Samordnade individuella planer (SIP)
  • Basinkomst och meningsfull sysselsättning

Låt debatten fortsätta och reformkraven bli verklighet!

Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande RSMH