Viktiga talare om RSMH:s nya bok

Viktiga talare om RSMH:s nya bok

För första gången på länge har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, släppt en ny bok –  antologin ”Utan dig finns inget jag – en visionsbok om psykisk hälsa och psykiatri”. På releasen den 29 augusti talade flera av författarna och runt 50 personer var åhörare.

Boken är en antologi med både texter från människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa samt psykiater.

– Erfarenhetsbaserad kunskap efterfrågas mer och mer, och denna bok är ett exempel på detta. Vi inom brukarrörelsen kan samarbeta med progressiva krafter inom professionen och tillsammans skapa förändring, sade Jimmie Trevett, förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, som inledde boksläppet.

Därefter tog Elin Engström plats i talarstolen. Hon är intressepolitisk sekreterare på RSMH och har varit redaktör för boken, men medverkar också med några dikter i den som hon läste högt.

Herman Holm, överläkare i psykiatri och som har jobbat inom psykiatrin sedan mitten av 1980-talet, tog upp att han ibland funderar på vad psykisk ohälsa är.

– Är till exempel en rösthörare som fungerar ganska bra i samhället psykiskt sjuk? sade han.

I sitt kapitel har han försökt spegla den frågan genom tre kollegor, som samtliga levde för länge sedan. Detta för att illustrera det vägskäl som han anser psykiatrin står inför idag – det medikament och symtombaserade synsättet där psykisk ohälsa ses som en biologisk sjukdom, eller en personcentrerad vård där man frågar vem är du, vad har du varit med om?

Emma Wiklund, den yngsta av talarna, hade en mer personlig ingång i sitt kapitel. I det beskriver hon hur hon hade mått dåligt i tio år, men idag är lycklig. Numera föreläser hon för ungdomar om sin livshistoria, för hon vill inte att någon ska behöva må så dåligt så länge som hon gjorde. Hon avslutar varje föreläsning med frågan ”Hur mår du?”, vilket hon även gjorde denna gång.

Ullakarin Nyberg, psykiater och ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen, SPF, pratade om att hon har en stark tro på människans kapacitet. Att hon vill ha tillit till människan som expert på sitt liv och att hon brukar ställa frågorna: ”Hur tycker du att vi ska gå vidare? Vad är det som har gått fel?” Hon höll med Herman Holm om att psykiatrin står inför ett vägskäl på många sätt. För vi lever i en högteknologisk verklighet och då blir det lätt att medikalisera tillstånd. Men att det är viktigt att inte tappa bort mötet med den andra människan, och att berättelsen har magi, för att citera författaren Peter Høeg.

– Du kan åstadkomma väldigt mycket om du lyssnar. Men om du istället skattar person ifrån ett särskilt formulär kanske det inte händer så mycket. Jag kommer att jobba för det så länge som jag lever, säger hon och tillägger:

– Jag är övertygad om att denna bok kommer att få mycket stor spridning för det är en mycket fin bok, säger Ullakarin Nyberg.

Sista talaren var Pebbles Karlsson Ambrose, författare och före detta bloggare på 1177, som också var skribent till sista kapitlet i boken. Hon menade att även om psykiatrin och socialtjänsten kan vara bättre så kan det vara viktigt att ibland stanna upp och vara lite tacksamma för att vi föddes i välfärdslandet Sverige.

Klicka här för att se en videoinspelning från boksläppet. Krävs dock Facebook-konto.

 

FAKTA: Utan dig finns inget jag – en visionsbok om psykisk hälsa och psykiatri

I boken samlas texter av unga och äldre, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, professionella och anhöriga, alla med olika bilder av psykisk hälsa och psykiatri. Här finns konkreta råd men också djärva visioner, sådant som går utanför dagens snäva ramar.

Dikter, serier, dokumentära skildringar – sätten att förmedla visionerna varierar. Vi är alla olika och utan dig finns inget jag.

I boken berättar Emma Wiklund, 20 år, om hur hon kämpat med psykisk ohälsa från tio års ålder utan att veta vad det var, och hur hon till slut fick tillbaka sin kärlek till livet. Ullakarin Nyberg, suicidforskare, skriver om hur vi kan bemöta människor som förlorat viljan att leva. Pebbles Karlsson Ambrose, som tidigare gett ut böcker där hon berättar om sina psykoser, ger tips på filmer och litteratur. Herman Holm, överläkare i psykiatri, gör en historisk tillbakablick till Kraepelins och Freuds tid.

Författaren Susanna Alakoski har skrivit förordet.

Då psykisk ohälsa får allt större utrymme i det offentliga samtalet kan den här boken läsas av alla. För den som har möjlighet att påverka psykiatrin är boken ett måste.

Boken kostar 80 kronor.
Medlemmar i RSMH får 20 procents rabatt.

För att beställa boken, mejla: claes.rundqvist@rsmh.se

För mer information om boken, kontakta: Elin Engström, redaktör och intressepolitisk sekreterare på RSMH, tel. 070-420 82 50