Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Internationella kvinnodagen: Förbättra bemötandet av unga kvinnor i psykiatrin!

Den psykiska ohälsan är i snitt högre hos unga kvinnor än hos unga pojkar och män.  Samtidigt får många unga kvinnor ett mycket sämre bemötande inom psykiatrin än andra grupper, de utsätts för mer tvång i form av bältning och drabbas i högre grad av vårdskador. Psykiatrin måste börja lyssna på unga kvinnor och ge dem stöd på deras villkor, skriver Lina Markusson, ledamot i RSMH:s förbundsstyrelse, och Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH, idag på internationella kvinnodagen i en debattartikel på GP:se.

Läs hela debattartikeln här.

Läs mer om hur Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa.