Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

RSMH:s yttrande över betänkandet Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80). Läs mer