Inspirationsföreläsning

Inspirationsföreläsning

I återhämtningsinriktat förhållningssätt den 16 november. Funka för livet – mötesplats om funktionsnedsättning anordnar tillsammans med RSMH-utbildning en Inspirationsföreläsning om återhämtning.

Läs mer

Läs mer