Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Trygg inkomst och sysselsättning för alla!

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) anser att alla människor, oavsett psykisk och social hälsa, har rätt till en skälig levnadsnivå och en trygg inkomst. Idag är närmare 600 000 svenskar i arbetsför ålder sjukskrivna. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa leder ofta till fattigdom eftersom tiden för återhämtning vid psykiatriska diagnoser ofta är betydligt längre än det är möjligt att få sjukpenning enligt dagens system. Fattigdomen förvärrar många gånger det psykiska lidandet och därmed möjligheterna till återhämtning och att återgå i sysselsättning.

Att söka bidrag eller försörjningsstöd och hamna rätt i vårdapparaten tar mycket tid och kraft i anspråk. Tid och kraft som inte finns och som istället kunde läggas på att snabbare återhämta sig.  Basinkomst har provats i bland annat Finland, med resultatet att människor mådde bättre psykiskt när de var garanterade en inkomst.

RSMH anser att försök med basinkomst eller medborgarlön ska provas även i Sverige. RSMH anser också att meningsfull sysselsättning ska vara en rättighet för alla, oavsett psykisk eller social ohälsa.

Läs gärna hela RSMH:s reformprogram på rsmh.se

[Undertecknat RSMH-förening]