Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Ingen ska falla mellan stolarna i den psykiatriska vården

År 2020 är det 25 år sedan psykiatrireformen trädde i kraft. Meningen var att vården för personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar skulle bli bättre. Idag ser vi inom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) att många problem finns kvar och att nya har uppstått. Människor blir utan livsviktiga insatser i glappen mellan exempelvis psykiatrisk vård och vård av skadligt bruk eller mellan ungdoms- och vuxenpsykiatri. Glappen är också stora mellan kommunerna och regionerna.

För att alla ska få det stöd och den vård de har rätt till vill vi att:

  • Varje myndighet ska ha en skyldighet att se till att en person får det stöd och den hjälp hen behöver, oavsett till vilken instans personen först vände sig.
  • Barn- och ungdomshälsovården ska vara sammanhållen. Barn och unga måste få snabbare hjälp och stöd när de behöver det.
  • Socialtjänstlagen (SoL) ska vara en bindande rättighetslag.
  • En Samordnad individuell plan (SIP)  ska upprättas tillsammans med brukare när insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. Följs inte detta ska vite utfärdas.

Att täppa till glappen i vården räddar liv! Vi i RSMH [namn på förening] uppmanar […] kommun att verka för en sammanhållen psykiatrisk vård med brukaren i fokus. Vi följer utvecklingen med stort intresse.

Läs gärna hela RSMH:s reformprogram på rsmh.se

[Undertecknat RSMH-förening ]