Enkät om rättigheter under tvångsvård

Civil Rights Defenders och RSMH ska, inom sitt samarbete ”Inlåst men inte utan rättigheter”  kartlägga hur det ser ut med tillgången till de mänskliga rättigheterna när man är frihetsberövad inom svensk tvångsvård.

Under november och december kommer du ha möjlighet att svara på en enkät om hur du upplevde tvångsvården den senaste gången du var intagen.

Enkäten har också en del information för dig som har erfarenheter kring tvångsvård som tex om vad du har rätt att förvänta dig angående delaktighet i vården. I enkäten finns även frågor som handlar om vilken information du fick om dina rättigheter, din möjlighet att vara delaktig i valet av behandlingsmetoder, din upplevelse av tvång, informellt tvång och restriktioner och andra frågor som handlar om dina mänskliga rättigheter när du är frihetsberövad. Enkäten kommer ge dig möjlighet att hjälpa oss att se vad som fungerar bra och var det finns brister idag.

Du kommer även kunna få hjälp med att fylla i den om du inte har tillgång till dator genom att du får möjlighet att ringa ett angivet nummer för support.

Enkäten är förstås helt anonym. Du kan ange ditt namn om du dock vill att vi kontaktar dig.

Gå till enkäten HÄR!