Nytt projekt angående mänskliga rättigheter

IMG_0096_bakgrund1200Våren 2015 inledde RSMH tillsammans med Civil Rights Defenders ett projekt med inriktning på låsta institutioner, tvångsvård och mänskliga rättigheter. Projektet pågår under tre år och ska:

  • Bevaka situationen inom tvångsvården på fängelser, häkten, förvar
  • Utveckla metod för informationsinsamling/kunskapsutveckling
  • Göra analys av lagstiftning och regelverk
  • Identifiera brister ur ett människorättsperspektiv
  • Påverka makthavare att vidta åtgärder
  • Skriva och presentera rapporter
  • Driva debatt i media
  • Ha direktkontakt med myndigheter, makthavare

Projektansvarig vid RSMH är Anna Quarnström.