Aktuellt

”Ingen är sin diagnos”

Caroline Nilsson tar upp diagnoser och omvärldens bemötande i ett inlägg på vår blogg.

”I det stora hela är jag glad och lättad över att jag fick min diagnos för då förstår jag varför jag ibland inte klara av det som de flesta andra gör. Jag har också rätt att få extra hjälp från vissa instanser i samhället, och i arbetslivet, vid behov. Tyvärr har jag till viss del låtit min diagnos begränsa mig och i vissa fall även låtit andra människor göra det, inte minst på arbetsplats.” Det skriver Caroline Nilsson som är en av dem som bloggar om sina egna upplevelser på RSMH:s blogg.

Läs inlägget

Länk till RSMH-bloggen