Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

”Ingen är sin diagnos”

Caroline Nilsson tar upp diagnoser och omvärldens bemötande i ett inlägg på vår blogg.

”I det stora hela är jag glad och lättad över att jag fick min diagnos för då förstår jag varför jag ibland inte klara av det som de flesta andra gör. Jag har också rätt att få extra hjälp från vissa instanser i samhället, och i arbetslivet, vid behov. Tyvärr har jag till viss del låtit min diagnos begränsa mig och i vissa fall även låtit andra människor göra det, inte minst på arbetsplats.” Det skriver Caroline Nilsson som är en av dem som bloggar om sina egna upplevelser på RSMH:s blogg.

Läs inlägget

Länk till RSMH-bloggen