Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Informationsträff om kamratstödscoacher

Träff för intresserade av kamratstöd

Under 2022 satsar RSMH extra på kamratstöd. Det gör vi bland annat genom att utbilda en rad kamratstödscoacher som sedan ska informera i sina och andras föreningar. Syftet med satsningen är att utveckla och medvetandegöra oss om det viktiga kamratstödet.

Den 23 februari kl 15-16 hålls en informationsträff via Zoom. Anmäl ditt intresse till hanna.schubert@rsmh.se

Här kan du läsa mer om RSMH:s satsning på kamratstödscoacher