Inbjudan till studiedag om Socialtjänstlagen

Inbjudan till studiedag om Socialtjänstlagen

Svensk socialpolitisk förening inbjuder till studiedag ”Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter”

Se inbjudan i PDF-fil