Hur mår anhöriga?

Hur mår anhöriga?

Är du anhörig till någon med psykisk ohälsa? Tyck i så fall till i enkäten från NSPH, där RSMH ingår. Se enkäten