Aktuellt

Hur letar du efter information om din hälsa på nätet?

Nu har ni chansen att vara med i en enkätundersökning som handlar om hur vi använder internet för att söka efter hälsoinformation.

Enkäten genomförs av en masterstudent i Stockholm, i samarbete med Hälso-och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, i syfte att få bättre förståelse för patienters internetvanor och behov av hälsoinformation. Resultaten ska användas för att utveckla mer patientvänliga kunskapstjänster.

Enkäten är anonym och tar ca 10 minuter att genomföra. Den kommer att vara öppen till den 30 april 2021.

Klicka här för att komma till enkäten.