Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Hur letar du efter information om din hälsa på nätet?

Nu har ni chansen att vara med i en enkätundersökning som handlar om hur vi använder internet för att söka efter hälsoinformation.

Enkäten genomförs av en masterstudent i Stockholm, i samarbete med Hälso-och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, i syfte att få bättre förståelse för patienters internetvanor och behov av hälsoinformation. Resultaten ska användas för att utveckla mer patientvänliga kunskapstjänster.

Enkäten är anonym och tar ca 10 minuter att genomföra. Den kommer att vara öppen till den 30 april 2021.

Klicka här för att komma till enkäten.