Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Hur kan vi arbeta med kamratstöd i praktiken?

RSMH verkar för att personer med social och psykisk ohälsa får sina rättigheter tillgodosedda. Vår verksamhet omfattar tre områden: opinion och samhällspåverkan, kunskap och utveckling samt stöd och gemenskap. Kamratstöd är en del av området stöd och gemenskap.

Kamratstöd är centralt i verksamheten

Kamratstöd är den centrala delen i våra föreningars verksamhet. Genom att dela erfarenheter i livet, berätta, lyssna och reflektera tillsammans kan vi lära oss av varandra. Att tänka tillsammans med andra gör ofta att vi får nya insikter om oss själva. Det är viktigt att komma ihåg att vi utvecklas hela livet.

Med ett aktivt kamratstöd ger vi varandra förtroende och möjlighet till delaktighet, att vara behövd och dela ansvaret. Då kan vi ta reda på behoven som finns och ta tillvara medlemmarnas resurser samt stötta varje person i hens egen utveckling.

Uppdaterad studiecirkel på Föreningssidan

Kamratstöd är både ett förhållningssätt som genomsyrar allt, och särskilda aktiviteter, som den uppdaterade studiecirkel som RSMH nu lägger ut på Föreningssidan.

Kamratstödsmaterialet handlar om hur vi kan arbeta med kamratstöd i praktiken. Det är upplagt så att det ska gå att använda i en studiecirkel med diskussionsfrågor till varje avsnitt.

Läs materialet i sin helhet, diskutera hela eller delar i samband med medlemsmöten, styrelsemöten eller över en fika. Använd delar eller alltihop och komplettera gärna med annan läsning, lyssning och tittning.