Hjälp till självhjälp

Kursinbjudan: Hjälp till självhjälp

RSMH bjuder in till kursen ”Hjälp till självhjälp” på Åsa folkhögskola den 19-23 september 2016. Kursen är bara till för RSMH:s medlemmar och det är föreningarna som utser vilka som får åka.
Kursens innehåll: Vad innebär en självhjälpsgrupp, vad innebär det att vara med eller leda en grupp, vilka möjligheter ger en självhjälpsgrupp, grupprocesser och konflikter.

Läs inbjudan. Fyll i anmälningsblankett här: