Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Behöver föreningen hjälp med årsmötet?

Den 15 februari inbjuder vi till en ordförandeträff  med temat årsmöte. Hur kan man genomföra ett ”covidsäkert” årsmöte? Vilka får komma på årsmötet? Vad gör man om det inte finns nomineringar till alla funktioner? Detta och mycket annat kommer vi att gå igenom under träffen. Träffen sker digitalt via Zoom.

Anmäl dig nu genom att fylla i formuläret här nedanför.