Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Grattis RSMH, 56 år den 28 januari 2023!

Det kom ett mejl från Helena Frykstrand, en av RSMH:s grundare. Hon påminde om att RSMH fyller 56 år den 28 januari 2023.

Helena, som blir 89 år i februari, var sekreterare i den första styrelsen för föreningen som då hette RMH. Ordförande var Curt Åmark, överläkare på Långbro sjukhus.  

“Jag åkte land och rike kring och bildade ett flertal lokalföreningar. De flesta fungerar fortfarande, andra är nerlagda. På den tiden förde vi utåt en socialpolitisk debatt, där vi som hjälpmedel hade Pockettidningen R. Den kom förresten till i mitt kök på Kocksgatan 41 i Stockholm där jag bodde på den tiden. (…) Stig Edling och Hans Nestius var de första redaktörerna. Båda skickliga journalister och marknadsförare. För varje nummer som kom ut så blev det rubriker i DN, Svenskan och även ute i landsorten, teve och radio följde upp med reportage”, berättar Helena Frykstrand per mejl. 

Intervju i Revansch på 50-årsdagen 

2017, när RSMH fyllde 50 år, blev Helena Frykstrand intervjuad i Tidningen Revansch. 1977 hade Helena, som aktiv i den lokala RSMH-föreningen, börjat sitta hos 22-åriga Elisabeth som var patient på Långbro mentalsjukhus. Elisabeth hade legat fastspänd i en säng i åtta månader, utan att ens få gå upp och kissa och duscha. När Helena skickade bilder på Elisabeth till Dagens Nyheter spreds nyheten och bilderna över hela världen. Revansch rapporterar att Elisabeth år 1990 fick diagnosen autism. 1999 upphörde tvångsvården och hon flyttade till ett litet hus på landet, som hennes familj köpt. 

Bättre attityd mot psykiskt sjuka 

Under de 56 åren har attityden ute i samhället gentemot psykiskt sjuka blivit bättre, och det är mycket RSMH:s förtjänst, menar Helena Frykstrand.  

Andra bra saker är utflyttningen från de stora mentalsjukhusen och psykiatriutredningen. Men det är också mycket som inte är bra. 

“Det dåliga är utbildningen av personal, läkares inte att förglömma. De har fortfarande bara ett par timmar i frågeställningsteknik, vilket är detsamma som noll. Alla indragningar som sker på alla nivåer i samhället. Fortfarande blandning av geriatrisk psykvård, vård av patienter som är överlämnade av domstol till vård, unga människor som inte tas om hand av LSS”, skriver Helena Frykstrand. 

Läs mer om RSMH:s historia här.