Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Gör om socialtjänstlagen till rättighetslag

”Livet blir inte alltid som man tänkt sig och många av oss behöver någon gång i livet stöd utifrån. Socialtjänstlagen ska då finnas där som ett skyddsnät för den enskilde som med dess hjälp ska kunna åberopa tak över huvudet, en inkomst och andra nödvändiga åtgärder såsom boendestöd eller hemtjänst.

Men socialtjänstlagen är mer inriktad på kommunernas skyldigheter än på den enskilde individens rättigheter. Det gör att kommuner med begränsade resurser tvingas att göra minsta möjliga utan att bryta mot lagen, i stället för bästa möjliga. Återkommande kritik har riktats mot socialtjänsten för att möjligheterna till stöd i praktiken är helt beroende av vilken kommun du är skriven i.”

Läs hela texten här