Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

God jul alla RSMH:are!

Idag är det julafton och RSMH:s ordförande Barbro Hejdenberg Ronsten önskar oss alla en god jul med uppmaningen att fortsätta snacka psykisk ohälsa!