Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ge deprimerade rätt till vård

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa anser att deprimerade borde få tillgång till psykologisk behandling i högre utsträckning än idag. Runt en miljon svenskar åt någon gång under 2018 antidepressiva preparat. Det innebär en 25 procentig ökning de senaste 12 åren. Samtidigt kan möjligheten att få tillgång till psykologisk behandling vara en nära nog hopplös kamp. Detta trots att Socialstyrelsen konstaterar att det är den mest effektiva åtgärden vid lindrig och medelsvår depression.

Psykologbrist är ett problem, men ibland informeras patienter inte heller om olika vårdalternativ – eller rentav nekas psykologisk behandling. Socialstyrelsen skriver i sina riktlinjer att ”det är avgörande för en god vård att valet av behandling utgår från patientens individuella behov, förutsättningar och önskemål. Tyvärr finns allt för många historier om att sjukvården inte lyssnar in den enskilde patientens önskemål om terapi utan istället förskriver antidepressiva läkemedel.

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, har medlemmar som vittnar om att antidepressiva är en livsnödvändig åtgärd som hjälpt dem till en dräglig tillvaro, men det går inte att blunda för att de skrivs ut ofta, i för höga doser och under alltför lång tid. Personer som vill trappa ut sin medicinering ges inte alltid reella chanser. Ett exempel taget ur verkligheten är Petri Rantavuori. Han trappade ut sin medicin under 12 månader och levde sedan medicinfritt under tre månader. När depressionen och ångesten efter en tid kom tillbaka fick han höra av Öppenpsykiatrin att han inte var tillräckligt sjuk för att få terapi. En återgång till medicinering blev då det enda sättet att hantera tillvaron.

Det är viktigt att alla personer med depression informeras om möjligheten till psykologisk behandling. Vårdpersonalens uppföljning och samarbete utgör också viktiga hållpunkter för att minska bruket av antidepressiva.

Läs hela artikeln här 

Läs gärna fler debattartiklar här