Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Gå Funktionsrätt Sveriges patientföreträdarutbildning 

Bli en vassare patientföreträdare genom att gå Funktionsrätt Sveriges patientföreträdarutbildning. Den har tagits fram av Funktionsrätt Sverige och syftar till att få fler och kunniga patientföreträdare. Dessa kan företräda Funktionsrätt Sverige, sina egna organisationer och andra patientgrupper på nationell, regional och lokal nivå. 

Målgrupp för utbildningen är Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund, förtroendevalda och samverkanspartners. 

Vem kan gå utbildningen? 

Utbildningen är till för dig som är eller ska bli patientföreträdare och för dig som har haft olika uppdrag och vill lära dig mer. Vi hoppas att även företrädare inom andra områden kan ha nytta av utbildningen utifrån olika uppdrag. 

Vi välkomnar beslutsfattare, personal i vården och övriga intresserade som vi samverkar med, att ta del av utbildningen. 

Utbildningen består av fem delar. De olika delarna innehåller texter, filmer, övningar och tips. Vi hoppas att utbildningen ska ge dig värdefull kunskap och användbara verktyg i ditt uppdrag! 

Läs mer och registrera dig på Funktionsrätt Sveriges utbildningsportal 

RSMH-material

Efter RSMH:s kongress i maj kommer att uppdatera vårt eget material Kvalitet på Dina Villkor. Alla tips och förslag till det arbetet mottas med tacksamhet till mejladress forening@rsmh.se.