Frågor om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

RSMH:s yttrande över Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (Diarienummer: 4.1.1-14325/2016) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete Läs mer