Frågor om privata sjukförsäkringar

RSMH:s yttrande över departementspromemorian Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29). Läs mer