Förslag om nytt system för klagomål i vården

RSMH:s yttrande över slutbetänkandet Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102). Läs mer