Förslag om koncentration av högspecialiserad vård

RSMH:s yttrande över betänkandet Träning ger färdighet (SOU 2015:98). Läs mer