Förslag om förstärkt rehabilitering med fokus på arbetsgivare

RSMH:s yttrande över departementspromemorian Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) . Läs mer