Förslag kring försäkringsmedicinska utredningar

RSMH:s yttrande över PM Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41). Läs mer