Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH:s yttrande över förslag att försämra sjukförsäkringen (SOU 2024:26)

RSMH uppfattar att utredningen – inom snäva ramar vad gäller tid och direktiv – då man sökt utvärdera de senaste årens förändringar i sjukförsäkringens regelverk hamnar lite snett. Att se helhet och väga in den komplexitet som sjukförsäkringens regelverk adresserar kräver mer. Utredningens förslag att i princip ”återställa” sjukförsäkringen till dess utformning anno 2008 med fixerade tidsgränser och allt är undermåligt motiverat och något RSMH å det starkaste avråder från. Läs mer här.

 

Relaterade artiklar

Utredare går vilse – ett bättre sjukförsäkringssystem är möjligt

Publicerad den 05.04.2024, Åke Nilsson

RSMH har skummat regeringens särskilde utredare Per Johanssons betänkande En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022 (SOU 2024:26) och kan bara förundras över de felslut som däri presenteras.

Läs mer