Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Uppmaning att nominera till kongressen från valberedningen i förbundet

I maj 2023 är det kongress i RSMH och valberedningen har påbörjat arbetet att förbereda de val som ska förrättas då.

Uppmaning att nominera till kongressen

I maj 2023 är det kongress i RSMH och Valberedningen har påbörjat arbetet att förbereda de val som ska förrättas då.

Skriftliga nomineringar ska vara avslutade 10 februari 2023 före kongressen i maj; dvs ha mottagits av Valberedningen.

RSMH moraliserar inte över folks livssituation eller historia. Men, om du ska delta i vår verksamhet och ta på dig ett förtroendeuppdrag inom RSMH så kan du inte ha ett pågående missbruk eller kriminalitet parallellt. Som förtroendevald i en styrelse får du heller inte ha näringsförbud om föreningen ska kunna ta emot praktikanter, arbetssökande med lönebidrag och liknande genom Arbetsförmedlingens försorg.