Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

RSMH:s policydokument

RSMH:s Principprogram

Vad står RSMH för och vilka är
våra viktigaste ståndpunkter? Här kan du läsa och ladda ner
vårt principprogram.

RSMH:s principprogram

 

Stadgar

Här är de stadgar som antogs under kongressen
år 2015 och som bland annat visar hur RSMH:s riksförbund,
distrikt och lokalföreningar ska fungera.

RSMH:s stadgar antagna vid kongress 2015

Kongressprotokoll 2015

Vart fjärde år har RSMH kongress,
där representanter från landets lokalföreningar träffas. Här hittar
du protokollet från RSMH:s senaste kongress år 2015.

Kongressprotokoll 2015

 

RSMH:s resepolicy

RSMH:s resepolicy