Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Föreningspärmen: Information till lokalföreningen

På den här sidan håller vi på att skapa en digital föreningspärm.

Här kommer ni i föreningen att hitta information och dokument som är viktiga för er och som ni kan återvända till för att uppdatera er – precis som när man har en fysisk pärm att bläddra i.

Det är meningen att ni ska kunna bläddra bland de här dokumenten (som också går att skriva ut) och även hänvisa andra i föreningen till den här sidan. Här kommer ni alltid att hitta de senast uppdaterade versionerna av alla dokument.

Sidan är levande och kommer att uppdateras löpande; vissa dokument kommer att läggas till och andra kanske försvinner så småningom.

Policydokument

RSMH:s policydokument och vägledande riktlinjer hittar ni här.

Instruktion till medlemsregistret

För de av våra lokalföreningar som själva administrerar sina
medlemmar i det centrala registret finns här en kortfattad
instruktion i hur man sköter medlemsregistret.

Tips till föreningen i Coronatider

Här hittar ni RSMH:s riktlinjer, skyltar och annat stöd för att ni i föreningarna ska kunna informera era medlemmar om coronaviruset och covid-19.

Loggor

Här hittar ni RSMH:s loggor. De här kan ni ladda ner och använda i tryckt och digitalt format.

Organisationsförsäkring för dig som är medlem i RSMH

Som medlem är du försäkrad via Folksam, när du deltar i eller reser till RSMH:s möten och aktiviteter. Om du klickar på knappen, nedan, hittar du mer information om försäkringen, liksom vart du vänder dig om olyckan varit framme.