Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Föreläsning: Ambulansvård vid suicidalitet

Den 23 mars håller Staffan Hammarbäck ett föredrag om sitt avhandlingsarbete, Ambulanssjukvård vid suicidalitet. Staffan Hammarbäck är specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården i Sörmland, samt doktorand i vårdvetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Läs om hur du anmäler dig till den digitala föreläsningen: Inbjudan 23 mars.