Fördjupad kritik av förslag till Nationella Riktlinjer – Ångest & Depression

RSMH:s yttrande över Remissversion (publicerad 8 december 2016) av Socialstyrelsens förslag till Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Läs mer