Förbud mot privata Universitetssjukhus enligt förslag

RSMH:s yttrande över PM Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28). Läs mer