Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Information för den nya föreningen

Här kommer ni snart att hitta information som är särskilt relevant för er som har en nystartad förening, eller som kanske funderar på att starta en förening. Vi kommer att lägga upp material här i syfte att stödja er i arbetet med den nya föreningen.

RSMH:s stadgar

RSMH:s stadgar klargör bland annat hur riksförbund, distrikt och lokalföreningar ska fungera. Under kongressen i maj 2019 bestämdes det att vissa ändringar i stadgarna skulle göras. De trädde i kraft den 1 oktober 2019 och finns att läsa här.