#Metoo: Kvinnor med psykisk ohälsa extra utsatta

#Metoo: Kvinnor med psykisk ohälsa extra utsatta

RSMH:s Paulina Tarabczynska har skrivit flera debattartiklar angående sexuella övergrepp för kvinnor och hbtq-personer med psykisk ohälsa i och med kampanjen #Me too, som har förts i media och uppmärksammat omfattningen av sexuella trakasserier. Debattartiklarna har publicerats i Aftonbladet Debatt, Dagens Samhälle och i Veckorevyn. Här är går det att läsa artiklarna i sin helhet.

 

Dagens Samhälle 1/11- 2017. Psykiatrin måste ta övergreppen på allvar

Aftonbladet 13/11-2017. Vi drabbas också av övergreppen

Veckorevyn 21/11-2017. Psykiskt sjuka kvinnor extra utsatta för sexuellt våld

 

Vad väcker Me too hos dig?

Mejla gärna dina tankar till metoo@rsmh.se eller info@rfhl.se