Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Fem huskurer för psykisk hälsa

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med flera andra aktörer tagit fram fem huskurer för ökad psykisk hälsa. Vi på RSMH tycker att det är en bra idé och vill vidareförmedla dem till våra medlemmar.

Vi kan alla stärka såväl vår fysiska som psykiska hälsa genom att försöka välja vanor och tankar som gör att vi håller oss friskare och når vår fulla potential.  De huskurer som presenteras här nedanför är generella, alltså råd som alla människor skulle må bra av att följa. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) har varit delaktiga i arbetet med att anpassa huskurerna till anhöriga och personer med psykisk ohälsa.

De fem huskurerna

 1. Bli andfådd minst varannan dag
  Folkhälsomyndigheten rekommenderar minst 150 minuters motion i veckan.
 2. Skapa tid för återhämtning
  Både kropp och hjärna behöver tid för återhämtning. Avsätt tid och skapa rutiner för avkopplande aktiviteter.
 3. Prata med någon varje vecka
  Goda relationer stärker ditt välbefinnande. Försök ringa eller träffa någon minst en gång i veckan.
 4. Följ ditt hjärta
  Utgå från vad som är meningsfullt och viktigt för just dig. Vad ger dig energi?
 5. Tro inte på allt du tänker!
  Försök låta dina negativa tankar och känslor vara.

Läs mer om de fem huskurerna för psykisk hälsa här!